HAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ
Enerji sektöründe; Türkiye’de ve Bölge’de ilk akla gelen, tercih edilen, örnek alınan, öncü ve saygın bir kurum haline gelmektir.

VİZYONUMUZ
Ülkemiz, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için; yetkin çalışanlarımızla, çevreye duyarlı, toplumsal kurallara saygılı, güvenilir ve şeffaf yönetim ilkelerimiz çerçevesinde elektrik enerjisi üreterek, sürdürülebilir değer yaratmaktır.

Vizyonumuzu ve misyonumuzu gerçekleştirebilmek amacıyla aşağıdaki ilkeleri politikamız olarak benimsedik.

İLKELERİMİZ , VAZGEÇİLMEZ DEĞERLERİMİZ VE POLİTİKALARIMIZ
Müşteri Memnuniyeti: Müşteri ve toplumun memnuniyeti tüm faaliyetlerimizin odak noktasıdır. Taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz tamamlayıp teslim ederiz.

Sürekli İyileştirme: Süreçlerimizi kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve enerji performans göstergeleri ile takip eder, uygunsuzluklar daha oluşmadan sistemimizi sürekli iyileştirmeye çalışırız.

Kanunlara ve Mevzuatlara Uyum: Tüm faaliyetlerimizi T.C. yasaları ve hukuk kuralları çerçevesinde, yönetmelikler, düzenlemeler ve şartnamelere uygun olarak yürütürüz.

Yüksek Nitelikli Çalışanlar: Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusuna hakim, konusunda bilgili, işini gerçekten seven, yaptıkları her işten sorumluluk ve gurur duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli bir takım olarak çalışırız.

İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak: İş sürecimizde insan ve çevre sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı, çalışanları ve toplumu bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.

Enerji Yönetimi: Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler, hizmetler satın alınmasını sağlar, enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımlar geliştiririz.

Ö.Faruk ACUNER
Genel Müdür


Aslancık Elektrik üretim A.Ş;  Doğan Holding Şirketler Grubu, Doğuş Holding ve Anadolu Endüstri Holding tarafından hayata geçirilmiş,  eşit oranda ortaklık yapısıyla müşterek yönetime tabi bir şirkettir.