ENERJİ SATIŞI

Proje elektrik satışını PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) üzerinden yapmaktadır.